Facebook Twitter
blablablaetc.com

Bạn Có Thể Tránh được Sự Cố Giao Tiếp?

Đăng trên Tháng Tư 16, 2023 bởi Christoper Breuninger

Tất cả chúng ta phải giao tiếp tốt để có thể xây dựng và tiếp tục duy trì mối quan hệ tốt với mọi người. Nhiệm vụ của bạn thậm chí có thể được xác định bởi nó - bạn có thể muốn bán, thuyết phục, dạy, lãnh đạo ... có nhiều lần bạn nên là một người giao tiếp khéo léo. Đôi khi giao tiếp của chúng ta có thể cần một số bản thân tinh thần tạo ra chúng tốt hơn.

Tất cả chúng ta đều có những dịp mà không ai có thể hiểu chúng ta - có lẽ điều đó xảy ra với bạn thường xuyên. Bạn dường như không thể hoàn thành với đối tác của mình, bất kể bạn cố gắng như thế nào. Đôi khi những khác biệt này có thể dẫn đến sự cố trong các mối quan hệ hoặc hậu quả nghiêm trọng cao hơn.

Điều đầu tiên sẽ là xem xét chính xác cách bạn giao tiếp với thế giới bên ngoài.

Bạn nói chuyện với những người khác trong thời gian lời nói của bạn, ngôn ngữ cơ thể cũng như điều chế giọng nói của bạn. Một báo cáo về tiềm năng của các phương pháp giao tiếp khác nhau cho thấy nội dung này của những gì bạn sử dụng có thể ít quan trọng nhất, điều chế giọng nói là tiếp theo trong khi cử chỉ cơ thể chiếm hơn năm mươi phần trăm giao tiếp.

Khi chúng ta nhìn vào ba điều này, quan trọng tối thiểu, lời nói của bạn, có thể là người có thể là người truyền đạt những ý tưởng phức tạp là ý nghĩa quan trọng nhất, ngôn ngữ hệ thống của bạn, đáng tin cậy nhất trong việc truyền đạt cảm xúc và cảm xúc. Mẹo giúp bản thân tinh thần ban đầu sẽ là nhận ra rằng giao tiếp của con người chắc chắn là một công cụ cùn.

Các giao tiếp phóng đại mà bạn thấy trong quảng cáo truyền hình chắc chắn là kết quả của loại giao tiếp của con người.

Phương pháp giao tiếp cuối cùng bạn nên xem xét cho các mối quan hệ lâu dài có thể là hành động của bạn. Những điều này sẽ cho phép khách truy cập xây dựng một hình ảnh khi thời gian trôi qua cách bạn phản ứng bằng cách sử dụng hoàn cảnh.

Có gì trong suy nghĩ của bạn?

Một trong những thách thức của giao tiếp con người là mọi người đều là những sinh vật tâm lý rất phức tạp. Bạn đã có một cuộc sống nội tâm phong phú. Bạn đã có một hệ thống niềm tin, giá trị và mức độ sâu sắc hơn về bản sắc và tâm linh.

Bạn đã tích lũy một sự vĩnh cửu của kinh nghiệm. Những kinh nghiệm này đã được hấp thụ vào bản chất tiềm thức của bạn cộng với chúng đã tạo ra những thói quen tinh thần ăn sâu - vì bạn có được già hơn, điều này trở nên tồi tệ hơn!

Bạn cũng đã học được từ cha mẹ, giáo viên, xã hội của bạn ... trải nghiệm cuộc sống hàng ngày của bạn thường là một nhóm quy tắc hoàn chỉnh để đơn giản hóa và xử lý tất cả các chi tiết của bạn.

Một trong những tài nguyên bình thường của sự thất vọng với giao tiếp là mọi thứ bạn đang trải qua đều thực sự phức tạp và độc đáo đối với bạn, bạn chỉ không thể thể hiện điều đó!

Xem xét người khác

Chúng tôi đã thấy bộ não của bạn phức tạp như thế nào và cách công cụ giao tiếp không thể truyền tải đủ dữ liệu để sử dụng để giao tiếp chính xác. Mọi người bạn nỗ lực nói chuyện là phải đối mặt với chính xác những vấn đề tương tự.

Nhìn vào thủ tục giao tiếp theo chiều dài - bạn tập trung vào một ý tưởng là một sự phức tạp của cảm xúc, suy nghĩ và ký ức trong suy nghĩ của bạn. Đầu tiên bạn cần đơn giản hóa nó và biến nó trực tiếp thành hành động và từ ngữ. Mà bạn có thể truyền.

Người khác nhận được nó thông qua các giác quan của họ hoạt động khác một chút với bạn, họ xử lý nó thông qua bộ lọc của tâm trí riêng này và cuối cùng họ thấy mình tái cấu trúc một ghi chú có ý nghĩa trong tâm trí họ.

Trợ giúp bản thân tinh thần-Tăng cường giao tiếp của bạn

Các công cụ bạn có để giao tiếp là không phức tạp, để cung cấp cho mình tiềm năng tốt nhất để giao tiếp tốt, bạn phải đưa chúng đến tất cả nói một điều tương tự. Ngôn ngữ hệ thống cũng như điều chế giọng nói của bạn, có xu hướng phản ứng với thông tin tiềm thức, cũng như lời nói của bạn, phản ứng với những suy nghĩ hợp lý mạnh mẽ nhất nên truyền chính xác cùng một thông điệp.

Trong các mối quan hệ lâu dài, bạn nên chắc chắn rằng các thông điệp của bạn là rõ ràng và nhất quán khi thời gian trôi qua.

Tin rất tốt là sự nhất quán trong cả hai giao tiếp riêng tư và trong các mối quan hệ lâu dài của bạn xảy ra nếu bạn đang chạm vào bản thân cốt lõi của mình và hiểu vị trí của bạn sẽ đi. Đặt đơn giản là "nếu bạn đúng với chính mình".

Bạn cũng có thể tăng cường thông tin liên lạc của mình bằng cách tận dụng đủ thời gian để tìm hiểu thêm về cơ chế của tâm trí con người mà hầu hết chúng ta sử dụng để giao tiếp. Một số thông tin cơ bản về NLP và khoa học về bộ não của bạn trả cổ tức !.