Facebook Twitter
blablablaetc.com

Giao Tiếp - Chìa Khóa Thành Công Của Bạn

Đăng trên Tháng Bảy 22, 2023 bởi Christoper Breuninger

Nếu có một kỹ năng có thể cho phép bạn đi xa trong cuộc sống bất kể bạn dự định đạt được hoặc tốt hơn, thì kỹ năng này có thể giao tiếp hiệu quả. Không quan trọng bạn có định đi trước thế giới có sẵn hay tạo ra một mối quan hệ lâu dài và có ý nghĩa; Kỹ năng giao tiếp tốt chắc chắn là điều bắt buộc và yếu tố chính cho thành công của bạn. Dưới đây là một vài mẹo để hỗ trợ bạn phát triển kỹ năng giao tiếp của bạn.

Phát triển kỹ năng giao tiếp tốt không chỉ là khả năng nói chuyện hoặc nội dung của mọi thứ bạn nói. Giao tiếp tốt bao gồm ba yếu tố chính, kỹ năng biểu cảm, kỹ năng nghe và quản lý thành công các kỹ năng đó cùng nhau.

Kỹ năng biểu cảm là tất cả mọi thứ bạn sử dụng để có được những gì bạn nói với người khác. Họ có thể giúp rút ra thông tin về hành vi, cảm xúc, niềm tin và ý định. Trong trường hợp bạn kết hợp các kỹ năng cảm xúc với một trong những điều này thì những điều này có thể giúp đưa ra những vật phẩm phải nói nhưng thường khó diễn tả bằng lời nói.

Bạn có thể hình thành các kỹ năng biểu cảm của mình bằng cách hiểu trước tiên làm thế nào để có được sự chú ý đầy đủ của người khác trước khi bắt đầu, khi bạn đã làm điều này thì hãy xem bất cứ điều gì thực sự là bạn muốn họ hiểu. Nếu bạn đã làm điều này thì hãy chắc chắn rằng họ sẽ hiểu những gì bạn đang nói.

Kỹ năng nghe của bạn cho phép bạn có được thông tin từ những người khác. Đây có thể là thông tin về cá nhân liên quan hoặc có thể có được kiến ​​thức được cải thiện về những gì cá nhân mong đợi từ bạn, muốn hoặc nhu cầu.

Để phát triển các kỹ năng nghe của bạn, bạn cần tìm kiếm các phương pháp để cung cấp cho sự chú ý khác của bạn và đảm bảo rằng suy nghĩ của bạn không bắt đầu lang thang đến các hoạt động khác. Hãy nói chính xác những gì được cho là bạn và khi có điều gì đó bạn không hiểu đảm bảo rằng bạn yêu cầu, cuối cùng lại nhắc lại những gì người khác đã nói và xác định trong trường hợp bạn có được ý nghĩa và thông điệp đúng đắn.

Thông thường đó là các kỹ năng lắng nghe mà phần lớn người của bạn gặp khó khăn trong việc phát triển, gần như tất cả thời gian chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi lắng nghe khi thực sự chúng tôi rất hiếm khi làm và suy nghĩ của chúng tôi mãi mãi lang thang vào các hoạt động khác.

Các kỹ năng quản lý có thể là quan trọng nhất trong ba vì đó là tất cả mọi thứ bạn làm với tất cả các thông tin hiện tại được thu thập thông qua việc phát triển và sử dụng các kỹ năng biểu cảm và nghe của bạn quan trọng. Nó thực sự không tốt để thu thập tất cả thông tin này nếu bạn không làm bất cứ điều gì bằng cách sử dụng những gì bạn đã khám phá.

Học các kỹ năng giao tiếp tốt không phải là khó khăn, đó thực sự là cách bạn sử dụng chúng và đưa chúng vào thực hành những gì quan trọng. Không bao giờ giao tiếp tốt hơn là điều cần thiết trong tất cả các khía cạnh của cuộc sống trong các dự án và mối quan hệ của bạn, đối với những người gặp vấn đề trong giao tiếp thì bạn chắc chắn có thể thực hành thông tin được đưa ra trong bài viết cụ thể này cùng với bạn bè và quan hệ của bạn, bằng cách thực hành các mẹo được nêu ở trên 'LL cung cấp cho bạn sự khuyến khích và một kiến ​​thức được cải thiện về những gì giao tiếp thành công tập trung vào.