Facebook Twitter
blablablaetc.com

Vượt Qua Một Bài Kiểm Tra Mối Quan Hệ Và Chuyển Sang Hạnh Phúc

Đăng trên Tháng Mười 12, 2023 bởi Christoper Breuninger

Như bất cứ ai trong một mối quan hệ cam kết sẽ cho bạn biết, tình yêu chắc chắn là không đủ liên quan đến việc tìm kiếm hạnh phúc trong một quan hệ đối tác. Sự tin tưởng, giao tiếp, tôn trọng và tình bạn có đi có lại là những thành phần thiết yếu trong hầu hết mọi mối quan hệ và cái chết của bất kỳ bất kỳ thành phần thiết yếu nào có thể đánh vần thảm họa cho sự hợp tác cùng nhau. Tuy nhiên, thực tế vẫn là trong toàn bộ công đoàn của chúng tôi, tất cả chúng tôi sẽ phải đối mặt với một bài kiểm tra mối quan hệ không thể tránh khỏi có thể có một trong những kết quả - kết thúc của quan hệ đối tác, việc tiếp tục hợp tác hiện đang bị tổn hại mãi mãi bởi chức năng hoặc bắt đầu Chương mới trong quan hệ đối tác - một trong đó biểu thị một liên minh mạnh mẽ hơn và lời hứa về một tương lai hạnh phúc.

Một bài kiểm tra mối quan hệ như vậy là một trong đó sự tin tưởng của một trong hai hoặc cả hai đối tác được kiểm tra khi đối mặt với sự không chung thủy. Có một số lý do mà sự không chung thủy xảy ra trong một mối quan hệ dù sao cũng là - không ngừng - luôn chỉ ra một vấn đề lớn hơn nhiều trong quan hệ đối tác. Nói chung, đối tác phát hiện ra sự không chung thủy sẽ ngay lập tức chấm dứt quan hệ đối tác hoặc đơn giản là tiếp tục hợp tác vì bạn có thể tìm thấy trẻ em liên quan hoặc lý do tài chính tạo ra sự tiếp tục của Liên minh một quyết định thực tế. Trong mọi trường hợp, cặp đôi đã mất cơ hội xuất hiện từ kiến ​​thức mạnh mẽ hơn và nhiều người cam kết hơn với người khác nơi cả hai đều cảm thấy một thành phần. Nếu cả hai bên cam kết tiếp tục hợp tác, tư vấn chuyên nghiệp có thể mang đến cơ hội làm quen với nhau và xây dựng lại một nền tảng tin cậy tốt. Nghe có vẻ khó tin, bài kiểm tra mối quan hệ này có thể là một - khi được thông qua - có thể đưa cặp đôi lên một tầm cao mới của tình yêu và sự hợp tác.

Nhiều vài người đã trải qua một bài kiểm tra mối quan hệ trong đó tài chính sẽ là ngôi sao. Tiền là một trong những yếu tố chính mà các cặp vợ chồng tranh luận và cũng tách biệt. Điều này thường bắt nguồn từ lịch sử cơ sở xử lý tiền khác nhau - dựa trên những cách mà tất cả chúng ta được dạy để tính đến tài chính từ cha mẹ của chúng ta. Khi hai người khác nhau kết hợp với các la bàn tài chính hoàn toàn khác nhau, họ thường cảm thấy thất vọng và thiếu tôn trọng bởi nhau. Có tư vấn tài chính có sẵn hoạt động cùng với các cặp vợ chồng rất tốt bụng. Tư vấn như vậy cho phép các cặp vợ chồng vượt qua những ý tưởng định sẵn của họ về tiền bạc và cải cách một mục tiêu chung và sắp xếp tài chính trong mối quan hệ của họ. Nếu số liệu thống kê là chính xác, thì 50% các cặp vợ chồng phải đối mặt với bài kiểm tra mối quan hệ tài chính này đã thất bại - mất nhau với những cảm xúc khác nhau về tiền bạc. Nhưng trong trường hợp bạn tiếp cận ví dụ này là thách thức và tìm kiếm tài nguyên sẽ giúp bạn xác định lại mối quan hệ của mình trong khả năng này, có thể tiến lên một mối quan hệ tôn trọng với các giá trị được chia sẻ.

Mỗi cặp vợ chồng sẽ phải đối mặt với một bài kiểm tra mối quan hệ trong cuộc đời của họ; Đó có thể là điều không thể tránh khỏi của tình yêu. Nhưng nếu bạn coi trọng và tôn trọng nhau, có thể di chuyển qua nhiệm vụ và xuất hiện ngay vào một vật chủ để ánh sáng, tình yêu và hạnh phúc.