Facebook Twitter
blablablaetc.com

Cách Quản Lý Kỹ Năng Giao Tiếp

Đăng trên Bước Dều 26, 2024 bởi Christoper Breuninger

Kỹ năng giao tiếp là một trong những điều mà không phải tất cả mọi người có thể nắm bắt dễ dàng; Tuy nhiên, cho dù trong kinh doanh hay giao tiếp cuộc sống chuyên nghiệp của chúng tôi và rõ ràng cảm giác, hướng dẫn và nhu cầu của chúng tôi chắc chắn là một yếu tố quan trọng cho cả thành công và hạnh phúc. Có nhiều kỹ năng giao tiếp hơn nhiều người mong đợi.

Nó không chỉ trong những gì bạn nói mà còn là phương pháp mà bạn nói, nó, ngôn ngữ hệ thống và mắt của bạn sao chép thông điệp và vì vậy bạn có giải quyết từng cá nhân trong giải pháp để đảm bảo rằng thông điệp của bạn luôn luôn theo cách bạn dự định. Không chỉ đơn thuần là học một cách tốt để truyền đạt nâng cao vị thế của bạn ở vị trí nhiệm vụ mà có thể đứng vững để tăng cường tất cả các mối quan hệ khi bạn hiểu tầm quan trọng của giao tiếp rõ ràng và trực tiếp.

Chúng tôi giao tiếp theo nhiều cách hàng ngày, nếu chúng tôi viết, nói hoặc hướng ý tưởng và suy nghĩ của chúng tôi đối với người khác mà chúng tôi đã giao tiếp và trong những trường hợp này, có một số phương pháp để bạn đảm bảo thông điệp của bạn. Ví dụ, trong trường hợp bạn hào hứng với một dự án mới, bạn sẽ bị sủi bọt và lây nhiễm khi chia sẻ ý tưởng của mình khiến nhiều người mong muốn tham gia trong khi trong trường hợp bạn im lặng và không ai nghe.

Vì vậy, trước khi bạn giải quyết liên hệ trực tiếp, bạn cần ban đầu nhận ra cách chính xác để truyền đạt tốt nhất ý tưởng của bạn. Bạn đang xem xét thụ động hay kỳ quặc? Sự tự tin là chìa khóa, đứng cao, hãy trực tiếp, không nói lắp, lập kế hoạch hoặc luyện tập những gì bạn sẽ nói trước khi bạn làm để ngăn chặn sự dò dẫm cho lời nói.

Ý tưởng đơn giản bao gồm thêm trình kiểm tra chính tả vào tài khoản email của bạn để đảm bảo giao tiếp chính xác và chuyên nghiệp 100% qua email. Khi gửi séc liên hệ bằng văn bản; Không kiểm tra những gì bạn đã mua để đánh vần nó hoặc phát triển một bức tranh trực quan. Hãy nhớ rằng bạn sẽ không ở đó để làm rõ hoặc thêm nhân vật vào lời nói của bạn để chúng rõ ràng và dễ hiểu với người đọc.

Nó có thể quan trọng ngôn ngữ của bạn phù hợp cho người đọc; Hầu hết chúng ta sử dụng các hình thức ngôn ngữ khác nhau bị ảnh hưởng bởi các hình thức của những người chúng ta nói chuyện thường xuyên, cũng rất quan trọng là bạn nhớ một số ranh giới đơn giản trong liên hệ bằng văn bản. Hãy chắc chắn rằng ngôn ngữ sẽ hoạt động cho khán giả và những gì tích cực phát triển một bức tranh trực quan rõ ràng về thông điệp cần thiết. Điều này có thể có một số thực hành nhưng bạn sẽ nhận thấy một sự cải thiện.

Một trong những điều khó khăn nhất để giao tiếp cho dù trong một thiết lập cá nhân hay chuyên nghiệp là phản hồi hoặc sửa chữa mặc dù đưa ra lời khuyên hoặc điều chỉnh là khó khăn; Lấy nó thực sự là cùng một cách khó khăn. Sếp của bạn gọi bạn vào văn phòng của anh ấy và nói rằng có một số thay đổi mà anh ấy muốn bạn tạo ra liên quan đến các dự án của bạn. Bắt đầu chấp nhận và quan tâm ngay lập tức không bao giờ trở thành phòng thủ!

Giao tiếp đi cả hai cách và khi nào có thể tìm ra hiệu quả cách lắng nghe thì nó sẽ giúp bạn ổn định khi giao tiếp hiệu quả. Giao tiếp bằng mắt và kỹ năng lắng nghe tích cực là rất quan trọng, một cá nhân thích biết họ được chú ý và điều này sau đó cho phép họ tự do nói chuyện một cách thành thạo với bạn. Đảm bảo yêu cầu các phương pháp cụ thể để cải thiện trong khi yêu cầu thay đổi, điều cần thiết là đảm bảo rằng có thể nói rõ các nhu cầu cụ thể để tự cải thiện. Một mẹo đơn giản vì điều này là nỗ lực tóm tắt lại với cá nhân những gì họ sẽ giao tiếp theo cách này, bất kỳ hiểu lầm nào cũng có thể được sửa chữa ngay lập tức.

Trong các mối quan hệ giao tiếp trong khi sự cần thiết quan trọng thường bị mất trong cảm xúc và sự gắn bó của một mối quan hệ, nhưng trong trường hợp bạn cũng như đối tác của bạn đang gặp khó khăn thì có khả năng là một giao tiếp không đủ đạt đến cốt lõi của vấn đề. Khi mọi người không giao tiếp, họ không chia sẻ ý tưởng và cảm xúc của họ và thường có thể phàn nàn rằng nhu cầu của họ không được đáp ứng.

Truyền thông cung cấp một thời gian và địa điểm nơi thảo luận và trả thù có thể được sản xuất một cách an toàn và cởi mở. Điều thực sự bắt buộc không bao giờ cản trở ranh giới giao tiếp cho những người khác liên quan để tất cả những người liên quan có thể cảm thấy an toàn và chú ý đến, sau đó đảm bảo họ chú ý đến bạn. Giao tiếp đặc biệt là cuộc trò chuyện tuân theo một quy tắc vượt trội mà số lượng thông tin mà một người cung cấp cho bạn chỉ là họ thoải mái nhận được bao nhiêu.