Facebook Twitter
blablablaetc.com

Cải Thiện Giao Tiếp Của Bạn Với Việc Sử Dụng Ngôn Ngữ Cơ Thể Khéo Léo

Đăng trên Tháng Bảy 27, 2022 bởi Christoper Breuninger

Không thể phủ nhận, giao tiếp thực sự quan trọng như chính cuộc sống. Sẽ không thể tưởng tượng được hành tinh sẽ hỗn loạn như thế nào nếu không có giao tiếp ngay cả những người nguyên thủy đã cố gắng để có được các phương pháp để giao tiếp khi mọi thứ dễ dàng hơn sau đó. Bên trong thời đại hiện đại và quá bận rộn của chúng tôi, sự cần thiết của nó thực sự là một ngàn lần.

Có nhiều loại giao tiếp khác nhau. Mỗi hình thức là có giá trị, giao tiếp phi ngôn ngữ là một trong số đó. Trong số các minh họa có phần giống hoặc rơi xuống bên dưới nhóm giao tiếp phi ngôn ngữ có thể là cách điếc và câm giao tiếp. Nhưng có lẽ, có lẽ hình thức sâu sắc nhất là cử chỉ cơ thể. Nó rất có thể là ít được biết đến, không phải vì nó có thể ít hiệu quả nhất mà vì nó có thể ít được chú ý nhất; Tuy nhiên, nó thực sự có lẽ là thực hành nhất, trong tiềm thức. Tất cả chúng tôi đã triển khai nó nhưng chúng tôi hầu như không quan sát rằng chúng tôi đang thực hiện nó. Nó có lẽ là tài nguyên đáng tin cậy nhất của thông tin trung thực.

Hành động nói to hơn lời nói và cử chỉ cơ thể có thể là bản dịch theo nghĩa đen cho tuyên bố. Nếu thời gian thực sự là một yếu tố trong việc cung cấp một ý nghĩa, cử chỉ cơ thể có thể là giải pháp để giao tiếp. Đó là một bản chất khác của hành động nói to hơn lời nói.

Ngôn ngữ cơ thể được sản xuất mở cho chúng ta một cách tự nhiên. Nó đến một cách tự nhiên. Tất cả những gì bạn phải thực hiện là học cách diễn giải và phát triển tiềm năng đầy đủ của nó. Thường không từ chối bản thân kỹ năng này. Vâng, đây có thể là một kỹ năng. Trong thực tế, đó là một kỹ năng sẽ tốt cho bạn hoạt động của luật sư ly hôn Atlanta mà bạn tham gia.

Hãy nhớ giúp giữ điều này trong tim. Giao tiếp bằng mắt, tư thế, vị trí của đầu, cánh tay, chân và tay, biểu cảm khuôn mặt hoặc thiếu nó, và góc cơ thể là dấu hiệu hoặc tín hiệu của cảm giác bên trong không được thể hiện bằng lời nói. Yếu tố chính ở đây là có được kinh nghiệm trong việc nhận ra và giải thích các tín hiệu. Cử chỉ cơ thể có thể không tuyệt đối tuy nhiên lượng hiệu quả của bạn chắc chắn sẽ tiếp tục cải thiện khi bạn chủ động sử dụng các kỹ năng hàng ngày.