Facebook Twitter
blablablaetc.com

Học Cách Lắng Nghe

Đăng trên Tháng Bảy 16, 2021 bởi Christoper Breuninger

Chúng tôi liên tục nghe về giao tiếp là chìa khóa trong một mối quan hệ. Nếu chúng ta liên tục nói chuyện và không lắng nghe, thì giao tiếp sẽ trở nên vô nghĩa.

Thật khó để nghe những gì người khác đang nói, đặc biệt là khi cảm xúc, ý tưởng và ý kiến ​​của chúng tôi là khác nhau. Dưới đây là 3 lý do tại sao học cách lắng nghe lợi ích các mối quan hệ của chúng tôi.

1. Hiển thị sự tôn trọng - Khi có một cuộc trò chuyện, hãy lắng nghe người khác cho thấy rằng bạn tôn trọng những gì họ đang nói. Ngay cả khi chúng ta không đồng ý với những gì đang được nói, chúng ta cần tôn trọng ý tưởng và cảm xúc của họ.

2. Giúp chúng tôi biết - thật khó để hiểu những gì ai đó đang cố gắng nói với chúng tôi nếu chúng tôi không nghe. Lắng nghe giúp hiểu tại sao ai đó cảm thấy một cách cụ thể. Một khi chúng ta biết, chúng ta có thể tiến hành tình huống và thực hiện các hành động cần thiết.

3. Giúp được tiếp cận - trong các mối quan hệ, điều quan trọng là một người phải cảm thấy rằng họ có thể nói chuyện với chúng tôi về bất cứ điều gì. Học cách lắng nghe có thể giúp người khác cảm thấy thoải mái khi tiếp cận chúng tôi bất cứ lúc nào họ muốn hoặc muốn vượt qua một cái gì đó. Chúng ta sẽ có một mối quan hệ cởi mở và lành mạnh hơn nếu chúng ta có thể tiếp cận.

Chúng tôi muốn những người khác tôn trọng, hiểu và dễ tiếp cận với chúng tôi phải không? Làm việc để học cách lắng nghe và xem các mối quan hệ của bạn phát triển theo những cách tích cực.