Facebook Twitter
blablablaetc.com

Mẹo Về Cách Giao Tiếp Hiệu Quả Hơn

Đăng trên Tháng Tư 19, 2024 bởi Christoper Breuninger

Giao tiếp mở, trung thực có thể là nền tảng của hầu hết các mối quan hệ tốt. Bạn càng có thể tìm thấy về suy nghĩ và cảm xúc của đối tác về một lựa chọn lớn các chủ đề, bạn càng có thể cao hơn trong thời gian dài của "sự kết hợp" ...

Timing

Hãy chắc chắn đi qua mọi thứ nếu đó là thời điểm tuyệt vời cho cả hai bạn. Đừng hành động nếu bạn thực sự mệt mỏi hoặc vội vàng làm một việc khác. Bắt buộc phải cung cấp cho giao tiếp đủ thời gian mà nó xứng đáng. Cả trước hôn nhân và sau hôn nhân, giao tiếp phải là ưu tiên cao hơn.

Là một người nghe xuất sắc

Hãy để người yêu của bạn nói chuyện và nỗ lực để biết rất rõ những gì anh ấy/cô ấy đang cho bạn biết. Thay phiên nhau với cả cho và nhận thông tin.

Tìm thời gian một mình/Tránh phiền nhiễu

Trẻ em, màn hình TV và tất cả những tiếng ồn và phiền nhiễu của hành tinh thực sự khiến chúng ta không tập trung vào các ưu tiên thực sự trong cuộc sống. Hãy ở một mình cùng với người phối ngẫu của bạn để nuôi dưỡng giao tiếp cởi mở, tốt. Bạn thực sự không thể nghe và biết rất rõ những gì đối tác của bạn đang cố gắng nêu trong trường hợp bạn đang xem T.V. hoặc làm một việc khác. Dành thời gian tập trung và thực sự nghe người yêu của bạn.

Ngôn ngữ cơ thể

Giao tiếp bằng mắt và cử chỉ cơ thể cho thấy người khác mà bạn có một trò tiêu khiển (hoặc không) trong anh ấy/cô ấy. Cử chỉ cơ thể tích cực ngụ ý rằng bạn quan tâm. Khi nói chuyện với người yêu của bạn, ngồi dậy, ngồi về phía trước, nhìn người yêu của bạn, chạm nhẹ vào tay cá nhân hoặc chân. Thông qua cử chỉ cơ thể, có thể miêu tả sự đồng cảm và hiểu biết.

Tôn trọng

Tôn trọng ý kiến ​​của nhau. Không sao khi sở hữu những ý kiến ​​khác nhau. Bạn sẽ không thừa nhận mọi thứ. Càng có thể đối phó với những người có ý kiến ​​khác nhau, bạn có thể giao tiếp cao hơn.

Lắng nghe cùng với trái tim của bạn và đáp lại cùng với đầu của bạn

Lắng nghe cùng với trái tim của bạn để đồng cảm và cố gắng hiểu thực tế người khác đang ở đâu, nhưng đáp lại "cùng với đầu của bạn". Hãy suy nghĩ trước khi nói để bạn không nói bất cứ điều gì bạn không có ý định nói.

Ở lại hiện tại

Hãy chắc chắn rằng cuộc trò chuyện của bạn vẫn ở trong ngày hôm nay. Đừng nói về chính xác những gì đã khiến bạn phát điên trong vài năm qua. Giữ tĩnh trong bây giờ. Thảo luận về những điều thường xuyên để các vấn đề không xây dựng. Ngoài ra, bạn càng hiểu liên quan đến người khác, cả hai bạn sẽ càng cao hơn chắc chắn sẽ được trang bị để chăm sóc các vấn đề nếu họ phát sinh.