Facebook Twitter
blablablaetc.com

Interpersonella Kommunikationshemligheter Som Fungerar Varje Gång

Publicerat på November 9, 2021 av Christoper Breuninger

Interpersonell kommunikation är något som majoriteten människor gör dagligen, även om vi kanske inte vet att det är vad det heter.

Interpersonell kommunikation skiljer sig från andra typer av kommunikation på olika sätt. Dessutom är det mycket viktigt i utvecklingen.

Följande lista beskriver vad social kommunikation är och vad några av dessa kännetecknar är. Dessutom förklarar det varför vi behöver det.

Vad är det?

Interpersonell kommunikation innebär en nära grupp deltagare. Det är i grunden de vanliga konversationerna du fortsätter och det innehåller adresser, allmänna vänliga affärer, argument och i princip när du pratar med någon.

Hur är det annorlunda än andra typer av kommunikation?

Interpersonell kommunikation involverar ansikte mot ansikte möten. Du pratar personligen inte över en dator, telefon eller genom skriftliga råd. Du kan få omedelbara svar.

Du kan också dra nytta av kroppsspråk. Du hör en röst där du kan få på olika dialekter och språkmönster.

Hur kan interpersonell kommunikation variera?

Variationerna i social kommunikation involverar människor och situationer. Du kommunicerar annorlunda med någon du förstår väl vers en främling. Du har olika samtalsämnen när du pratar med en predikant eller din allra bästa vän.

Dessa variationer gör social kommunikation flexibilitet viktiga för gapförhållanden.

Hur kan vi använda interpersonell kommunikation?

Vi använder interpersonell kommunikation av många olika skäl. Du använder den för att lära dig ny information, som när du ställer frågor. Du använder den för att dela information, som när du berättar en historia. Du använder den för att definiera dig själv, som när du håller ett tal.

Du använder det också för att tillgodose det naturliga behovet av kontakt med andra människor. Interpersonell kommunikation är hur vi utvecklar från baby till vuxen. Vi lär oss också om olika språk och kulturer genom interpersonell kommunikation. Det ger dig en mänsklig komponent, en sann karaktär som andra former av kommunikation inte kan ge.

Varför är social kommunikation viktig?

Interpersonell kommunikation är viktig eftersom du behöver den för att växa genom livets faser. Du får så mycket från social kommunikation.

Du förstår, undervisar och får en identitet genom social kommunikation. Du delar också med andra människor som du är. Du kräver interpersonell kommunikation för att förstå hur man uttecknar ord ordentligt, sättet att prata ordentligt i vissa situationer och hur man kommunicerar i allmänhet.

Interpersonell kommunikation har tagit en baksäte till andra typer av kommunikation under de senaste åren. Fler människor än någonsin använder webben för att utbyta information och ta kontakt med andra individer.

Vi måste också se till att du håller social kommunikation i våra liv. Utan IT kommer barn aldrig att lära sig att tala ordentligt och vi kunde aldrig utöka våra språkkunskaper genom att lära sig andra adress. Det talade ordet får aldrig ha sin betydelse underskattas.